Αρχική > Τελευταία Νέα
Συνάντηση του Πρέσβη Zou Xiaoli με τον Έλληνα Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2018/01/24
Στις 22 Ιανουαρίου 2018 ο Πρέσβης της Κίνας Zou Xiaoli μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου και συναντήθηκε με τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις πάνω στις σινοελληνική συνεργασία και τις ανταλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.
Ο Πρέσβης Zou τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και σε άλλους τομείς απέδωσαν πλούσιους καρπούς ενώ ενδυνάμωσαν και εμβάθυναν τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ελλάδας. Οι ανταλλαγές στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας οφείλουν να ακολουθούν στενά τις παραπάνω εξελίξεις και να προσφέρουν κατάλληλη στήριξη, θέτοντας το ανθρώπινο ταλέντο στην υπηρεσία των διμερών σχέσεων. Στη συνέχεια ο Πρέσβης Zou παρουσίασε τρεις σχετικές προτάσεις: πρώτον, την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών των δύο χωρών για την παροχή καθοδήγησης στη διαμόρφωση συγκεκριμένων συνεργειών· δεύτερον, την ενθάρρυνση πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και Κίνα για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ανταλλαγών και την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης· και τέλος, την τόνωση των προσπαθειών κατάρτισης επαγγελματιών με υψηλά προσόντα που θα γνωρίζουν εις βάθος τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο χωρών.
Ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου συμφώνησε με τις προτάσεις του Πρέσβη Ζου, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση προωθεί μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες θα προσφέρουν στην Ελλάδα και την Κίνα περισσότερες ευκαιρίες για πολλαπλασιασμό των ανταλλαγών και συνεργασιών στην εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την προσέλκυση περισσότερων Κινέζων φοιτητών, καθώς και για τη διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με αντίστοιχα κινέζικα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στους τομείς της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας, της ιατρικής, της ναυτιλίας και άλλων επιστημών.
Σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κινέζικες αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θα ενισχύσει τον συντονισμό εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγών με την Κίνα, υλοποιώντας τα παραπάνω με τρόπο συστηματικό και δυναμικό, με στόχο την αποκόμιση πιο απτών αποτελεσμάτων.
Suggest To A Friend:   
Print